Orlofs/persónu-uppbót 2020 - Vacation/ personal bonus 2020 - dodatek urlopowy 2020

Full orlofs/ persónu-uppbót árið 2020 er 51.000 kr.
Orlofs/ persónu-uppbót á að koma til greiðslu 1. júní ár hvert. 
Þeir sem hafa verið í fullu starfi á orlofsárinu, 1. maí  – 30. apríl hvert ár, eiga rétt á fullri uppbót annars greiðist hún í samræmi við starfshlutfall og starfstíma. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á orlofsuppbótina.
Fullt ársstarf m.v. 45 vikur eða 1800 klst. Þeir sem hafa verið samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða er í starfi fyrstu viku í maí eiga rétt á uppbót.
Sveitarfélög: Persónu-uppbót. Starfsmaður í 100% starfshlutfalli fær greidda persónu-uppbót 1. maí að upphæð 50.450.-kr. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma síðustu 12 mánuði fyrir greiðsludag. Hafi starfsmaður gengt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt  hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.
 
A full holiday bonus for 2020 is 51.000 ISK
Holiday bonuses are paid on 1 June each year. 
Those who have been employed full-time during the vacation year, 1 May – 30 April each year, are entitled to the full holiday bonus. Alternatively, the bonus is paid in proportion to the employment proportion and length of work. The holiday bonus is a fixed amount; holiday allowance is not added.
A full year’s employment is 45 weeks or 1,800 hours. Employees who have held consecutive employment with the same employer for 12 weeks over the last 12 months (as of 30 April) or are employed during the first week of May are entitled to a bonus.
Employee with Reykjanesbæ, Suðurnesjabær and Sveitarfélagið Vogar get personal-bonus. Employee in 100% employment receives paid personal -bonus in the amount of 50,450.- kr. Proportional payments shall be made based on the employment rate and working hours of the last 12 months prior to the date of payment. If an employee has part-time or part-time employment, he / she shall be paid proportionally based on the employment rate and the hours worked.
 
Pełny dodatek urlopowy w roku 2018 wynosi 51.000 kr.
Dodatek urlopowy należy wypłacić 1 czerwca każdego roku. 
Osoby pracujące na pełny etat od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany on jest zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory.
Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin. Pracownicy, którzy pracowali w tym samym zakładzie bez przerwy przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy od 30 kwietnia lub w pierwszym tygodniu maja, mają prawo do dodatku urlopowego.
 

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.

Umsóknir og eyðublöð

Hér er hægt að nálgast eyðublöð til að sækja um bætur úr sjúkrasjóði, fræðslusjóðum, orlofsaðstöðu og önnur eyðublöð sem tengjast starfsemi félagsins.