Fræðslumál og styrkir

Gunnuhver

Félagsmenn í VSFK hafa aðgang að starfsmenntasjóðum sem samið hefur verið um í kjarasamningum. Markmið starfsmenntasjóðanna er að auðvelda félagsmönnum fjárhagslega að stunda sí- og endurmenntun. Í þessu sambandi er ekki eingöngu um að ræða hefðbundið nám heldur einnig ýmis styttri námskeið og í sumum tilvikum einnig tómstundanám.
 
Félagið sér um umsýslu fyrir sjóðina. Félagsmaður sækir um styrkinn til félagsins sem sér um að afgreiða hann.
 
VSFK á aðild að Starfsafli, í samstarfi við Eflingu, Hlíf og Samtök atvinnulífsins. Ennfremur á félagið aðild að Flóamennt, sem er sjóður sömu verkalýðsfélaga, ríkisins, endurhæfingarmiðstöðva og dvalar- og hjúkrunarheimila, fyrir starfsfólk á dvalar- og hjúkrunarheimilum.
VSFK á aðild að Sjómennt fyrir hönd sjómanna sem eru í félaginu.

  • Félagsmenn sem vinna á almenna markaðinum sækja sína styrki úr Starfsafli.
  • Félagsmenn sem vinna hjá Sveitarfélögum og þeir sem fylgja kjarasamningum sveitarfélaga sækja sína styrki úr Bæjarsjóði .
  • Félagsmenn sem vinna hjá Ríki og hjá SFV hjá sækja sína styrki í Flóamennt.

 


 

Członkowie VSFK mają dostęp do funduszu doskonalenia zawodowego ustalonego w umowie zbiorowej. Celem funduszu jest finansowe ułatwienie związkowcom udziału w kursach dokształcających. W tym przypadku brane są pod uwagę nie tylko same kursy dokształcające , ale też krótsze kursy i w większości przypadków zajęcia dodatkowe.

Fundusz jest zarządzany przez związek. Członkowie kierują podania do związku., który je rozpatruje.

VSFK ma udziały w  Starfsafli/ Doskonaleniu zawodowym/ wraz ze związkami Efling, Hlif oraz Zrzeszenie Rynku pracy. Związek jest  też członkiem Fjolmennt, który jest funduszem tak samo pracowników państwowych, placówek rehabilitacyjnych oraz domów opieki.

VSFK ma dostęp do Sjomennt / szkoła morska/ reprezentując rybaków zrzeszonych w związku.

  • Związkowcy pracujący na wolnym rynku składają podania o dofinansowanie z Starfsafli..
  • Związowcy zatrudnieni przez Gminy i ci którzy podlegają pod umowy gminne składają podania o wypłatę z budżetu gminy Bæjarsjóði.
  • Związkowcy pracujący na posadach państwowych oraz SVF składają podania do Flóamennt.

 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.