Einstaklingsstyrkir til náms/námskeiðs:

Einstaklingsstyrkir til náms/námskeiðs:

 1. Félagsmaður, sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. sex mánuði sl. 24 mánuði skv. kjarasamningi SA/SFS við SSÍ, hjá útgerðum innan SFS, og greitt til aðildarfélags Sjómenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til náms.
   
 2. Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
   
 3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn um styrk þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings.
   
 4. Áunnin réttindi félagsmanna innan Landsmenntar, Sjómenntar, Starfsafls, Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks, Ríkismenntar SGS og Sveitamenntar SGS og LN haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga sjóðanna.
   
 5. Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
   
 6. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
   
 7. Sá sem hverfa þarf tímabundið af vinnumarkaði af ástæðum sem valda því að ekki ber að skila tryggingagjaldi af launum hans, heldur í allt að tuttugu og fjóra mánuði þeim rétti til  starfsmenntunarstyrks sem hann hafði áunnið sér hjá sjóðnum. Að tuttugu og fjórum mánuðum liðnum, frá því hann hvarf af vinnumarkaði, fellur réttur hans að fullu niður.
   
 8. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu og hættir að greiða til aðildarfélags Sjómenntar, heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður.

Hve mikið er greitt?

Greitt er að hámarki 130.000 kr. á ári f.o.m. 1. janúar 2020. Miða skal við almanaksárið. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 90% af námskostnaði. (gildistími frá 15. mars 2020 til 1. maí 2022).(Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í des. 2021).

Frístunda/tómstundanámskeið

Sjómennt veitir styrki vegna tómstundanámskeiða ýmiskonar og er endurgreiðsla vegna þeirra 90% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 130.000.- á ári (gildistími frá 15. mars 2020 til 1. maí 2022) og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs. (Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í des. 2021).

Uppsafnaður réttur; aukinn styrkur til náms

Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 390.000.- fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. ATH. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 130.000.-  sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki. Greiðslur til sjóðsins þurfa að hafa borist að lágmarki í 30 mánuði af síðustu 36 mánuðum fyrir dagsetningu umsóknar.   (*Síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2020, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)

Raunfærnimat

Vegna kostnaðarþátttöku einstaklinga í raunfærnimati (félagsmenn aðildarfélaga SGS sem ekki tilheyra markhópi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins; þ.e. fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið námi á framhaldsskólastigi), geta þeir sótt um allt að 90% í styrk vegna þess.

Starfstengt netnám

Vegna netnámskeiða þarf námskeiðið að hafa skilgreint upphaf, endi og vera með leiðbeinanda. Ef um áskrift að vefsíðu/efnisveitu með starfstengdum námskeiðum/kennsluefni er að ræða, styrkir sjóðurinn að hámarki aðgang til 1 árs.

Styrkir vegna íslenskunáms

Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 90% styrk vegna íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild í aðildarfélagi Sjómenntar.

Réttur ellilífeyrisþega (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ)

Ellilífeyrisþegar (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ) halda rétti sínum til einstaklingsstyrkja í allt að 24 mánuði frá því þeir hætta að vinna.  Þetta er í samhengi við réttindi þeirra sem eru á tímabundinni örorku og annað sbr. 5. lið í reglum um einstaklingsstyrki.

Ferða-og dvalarstyrkir í tengslum við nám/námskeið

Þeir einstaklingar sem þurfa að sækja styrkhæft nám/námskeið um langan veg innanlands eiga rétt á stuðningi við ferða- og dvalarkostnað. Um er að ræða einstaklingsstyrk og sótt er um á sérstöku eyðublaði. Styrkir eru afgreiddir af viðkomandi stéttarfélagi í umboði Sjómenntar.

Reglur um sérstaka ferða-og dvalarstyrki:

 • Akstur 50% af almennu kílómetragjaldi eins og það er ákveðið hverju sinni skv. taxta ferðakostnaðarnefndar.
 • Ekki er tekið þátt í ferðakostnaði vegna aksturs sem er innan við 12 km frá námskeiðsstað eða skóla.
 • Varðandi akstur og flug er alltaf gert ráð fyrir að menn velji ódýrustu leiðina.
 • Flug: Heimilt verði að niðurgreiða kostnað um allt að 75% af hverju flugfargjaldi.
 • Gisting: Heimilt verði að niðurgreiða hverja gistinótt á hótelum/gistiheimilum um að hámarki 6.000 kr. þó aldrei hærra en 75% af verði gistingar pr. sólarhring.

Ferða-og dvalarstyrkir eru afgreiddir sér, en dragast frá hámarki einstaklingsstyrkja

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Sjómenntar

 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.