Upphæð desemberuppbótar 2021

Almennir samningar og kjarasamningur vegna starfsfólks á hjúkrunarheimilum kr.96.000,-
 
Kjarasamingur við sveitarfélög kr.121.700,-
 
Kjarasamingur við ríki kr.96.000,-
 
Þeir sem eru í starfi í fyrstu viku desember eða hafa verið samfellt í starfi hjá sama atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eiga rétt á desemberuppbót, hlutfallslega m.v. starfstíma á almanaksárinu. Fullt ársstarf telst 45 vikur eða meira fyrir utan orlof. Desemberuppbót greiðist eigi síðar en 15. desember. 
 

December bonus 2021

The amount for those who work with: 
 
Confederation of Icelandic Enterprise , The private sector (private companies) and nursing homes  kr.96.000,-
 
Municipalities kr.121.700,-
 
Employees who are employed during the first week of December or who have held consecutive employment with the same employer for 12 weeks over the last 12 months have the right to a December bonus, proportionally based on the employment period in the calendar year. A full year’s employment is 45 weeks or more excluding vacation time. The December bonus  shall be paid not later than 15 December. 
 

Wysokość dodatku świątecznego / desemberuppbót/ 2021

Ogólne umowy i umowy zbiorowe dotyczące personelu w domach starców 96.000, -
 
Umowa zbiorowa z gminami kr. 121.700 ,-
 
Umowa  zbiorowa pracowników budżetowych 96.000 kr.  
 
Osoby będące zatrudnione w pierwszym tygodniu grudnia lub przepracowały u tego samego pracodawcy 12 tygodniu przez ostatnie 12 miesięcy mają prawo do dotacji
grudniowej, proporcjonalnie do okresu pracy w roku kalendarzowym. Pełny kalendarzowy rok pracy wynosi 45 tygodni lub więcej po pominięciu obowiązującego urlopu. Dotację grudniową wypłaca się nie później niż 15 grudnia. 
 

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.

Umsóknir og eyðublöð

Hér er hægt að nálgast eyðublöð til að sækja um bætur úr sjúkrasjóði, fræðslusjóðum, orlofsaðstöðu og önnur eyðublöð sem tengjast starfsemi félagsins.