Úthlutunarreglur

Dvalartímabilum í orlofshúsum VSFK er úthlutað eftir svokölluðu punktakerfi.

Sá sem greiðir félagsgjöld til félagsins fær einn punkt fyrir hvern mánuð sem greitt er. Ekki skiptir máli hvað félagsgjöldin eru há og eða hvort um hlutastarf sé að ræða.

Sérstök punktaskrá er varðveitt í tölvukerfi félagsins, þar sem haldið er saman öllum söfnunarpunktum  hjá öllum greiðendum til félagsins.

Þegar úthlutun fer fram, er auglýst í staðarblöðum og á vefnum með góðum fyrirvara.  Hægt er að skrá umsókn á orlofsvef félagsins en til að skrá sig inn á hann þarf fólk að vera með Íslykil eða rafræn skilríki. Einnig er hægt að fá aðstoð starfsfólks á skrifstofu til þess að sækja um. Ef fólk vill gera athugasemdir við stöðu sína í kerfinu s.s. ef ekki hafa verið gerð skil á félagsgjöldum, þá þarf að gera það áður en auglýstur frestur rennur út.  Hægt  er að koma inn leiðréttingum, jafnvel þótt um langvarandi misræmi eða villur sé að ræða. Til að láta leiðrétta punktastöðu, skal framvísa launaseðlum þar sem fram kemur frádráttur vegna félagsgjalda. Komi fram misræmi, er það leiðrétt samstundis, jafnvel þótt launagreiðandi hafi ekki gert skil til félagsins.

Þegar dvalarleyfum hefur verið úthlutað, eru punktar dregnir frá punktainnistæðu hvers og eins. Mismunandi er hvað frádráttur er verið mikill, allt eftir hvar úthlutað er og fyrir hvaða tímabil. 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.