Leigureglur

Húsafell 64

Leigugjald fyrir eignir

Leiguupphæð er mismunandi eftir eignum og er ákveðin árlega af stjórn Orlofssjóðs.

Upplýsingar um leiguupphæðir má nálgast á orlofsvef félagsins eða heimasíðu.
 
Leigutaka ber að greiða leigu við bókun. Kjósi félagsmaður annað greiðslufyrirkomulag þarf hann að hafa samband við skrifstofu Orlofssjóðs eða senda póst á vsfk@vsfk.is.

Allar viðbótarbókanir teljast nýjar bókanir og greiða verður fyrir þær í samræmi við gjaldskrá.

Eftir greiðslu fær leigutaki leigusamning sendan í tölvupósti og er á honum lykilnúmer að lyklakassa orlofshússins. Lyklakassarnir eru við útidyrahurð hússins.

Breytingar og afbókanir

Tilkynna skal allar breytingar og afbókanir svo fljótt sem auðið símleiðis á skrifstofu VSFK eða á netfangið orlof@vsfk.is.

Leiga er aldrei endurgreidd ef tilkynning berst eftir að leigutími hefst.

Ef veikindi eða önnur meiriháttar áföll koma í veg fyrir orlofsdvöl skal tilkynna skrifstofu VSFK svo fljótt sem kostur er. Í slíkum tilfellum er heimilt að endurgreiða leigugjald gegn framvísun læknisvottorðs og uppfærist þá punktastaða. Ath.VSFK greiðir ekki fyrir læknisvottorð.

Ef veður eða aðrar óviðráðanlegar ytri aðstæður svo sem ófærð, aðvaranir lögreglu eða Veðurstofu koma í veg fyrir orlofsdvöl, endurgreiðir leigukostnað og uppfærir punktastöðu.

Ef leigutaki þarf að afpanta eða breyta orlofsdvöl þarf að greiða breytinga- eða skilagjald. Gjaldið er kr. 2.500 og áskilur stjórn Orlofssjóðs sér rétt til að endurskoða gjaldið árlega.

Sé orlofshúsnæði skilað með meira en tveggja vikna (14 daga) fyrirvara er leigugjald að fullu endurgreitt en skilagjald innheimt. Punktar eru þá bakfærðir að fullu.

Sé orlofshúsnæði skilað innan 14-8 daga áður en leiga hefst er 75% leigugjalds endurgreidd og punktar bakfærðir að fullu.

Sé orlofshúsnæði skilað áður en 7-3 dagar eru í upphaf leigutöku fæst 25% leigugjaldsins endurgreitt og punktar bakfærðir að fullu.

Sé orlofshúsnæði skilað þegar minna en 3 dagar - 72 klst. eru í upphaf leigutöku þarf að greiða fulla leigu fyrir húsið auk punkta.

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.