Umgengni og leiguskil

Umgengni, ábyrgð, leiguskil og gæludýr.

Leigutaka ber að hafa leigusamning við höndina á meðan á dvöl stendur. Leigutaki ber ábyrgð á umgengni við orlofshús, orlofssvæði og aðrar eigur á vegum Orlofssjóðs VSFK eftir almennum reglum skaðabótaréttar og leiguréttar, þ.e. að almennt skulu greiddar skaðabætur sem nema þeim útgjöldum sem tjón bakar Orlofssjóði, ef tjóni er valdið af ásetningi eða gáleysi af félagsmanni eða gesti hans. 
 
Leigutaki þarf að sjá um að húsið sé vel þrifið við brottför. Ef frágangi eða annarri umgengni er ábótavant áskilur VSFK sér rétt til að innheimta sérstakt gjald fyrir slæman viðskilnað. Ef um tjón eða skemmdir á húsbúnaði / eignum VSFK er að ræða þá er, auk kröfu um greiðslu kostnaðar, heimild til að áminna félagsmann. Honum gefst þó tækifæri á að skýra mál sitt við starfsmann VSFK áður en endanleg áminning verður ákveðin. 
 
Reikningur fyrir þrifum og/eða skemmdum verður sendur félagsmanni og er gjaldfrestur reiknings 15 dagar. Sé hann ekki greiddur innan tiltekins frests verður reikningurinn sendur í innheimtu hjá lögfræðingi með tilheyrandi kostnaði. 
Reykingar eru með öllu bannaðar í orlofshúsunum, þar með talið vape (rafrettur).
 

Gæludýr

Óheimilt er að hafa hunda, ketti eða önnur gæludýr í leiguhúsnæði á vegum Orlofssjóðs VSFK nema sérstaklega komi fram í leigusamningi að það sé heimilt. Lausaganga hunda í orlofsbyggðum Orlofssjóðs er bönnuð. Áhersla er lögð á að félagsmenn virði þessar reglur, ekki síst með það í huga að sýna ofnæmissjúklingum tillitssemi. 
 

Access, warranty, rent return and pets.

 
All tenant must have the rental agreement at hand during the stay. The renter is responsible for the vacation houses, holiday areas and other property run by the VSFK Vacation Fund according to the general rules and tenancy law, i.e. that, in general, damages must be paid, if the damage is caused intentionally or negligently by a member or his guest.
 
The tenant must ensure that the house is well cleaned upon departure. If not , VSFK reserves the right to charge a special fee that. In the case of loss or damage to VSFK's furniture/property, in addition to a demand for payment of costs, there is authority to reprimand the member. However, he is given the opportunity to clarify his case with a VSFK employee before the final warning is decided.
 
An invoice for cleaning and/or damage will be sent to the member and the invoice is due within 15 days. If it is not paid within the specified period, the invoice will be sent for collection by a lawyer with the associated costs.
Smoking is strictly prohibited in the holiday homes, including vaping (e-cigarettes).
 

Pets

It is not allowed to have dogs, cats or other pets in a rental property, unless it is specifically stated in the rental agreement that this is allowed. Dogs should always be on a leash. Emphasis is placed on members respecting these rules and clean well after their pets.
 
 

Regulamin wynajmu, odpowiedzialność, zwolnienie lokalu oraz przepisy dotyczące pozwolenia na pobyt w towarzystwie zwierząt domowych. 

Wynajmujący powinien być w posiadaniu umowy wynajmu przy sobie w trakcie swojego pobytu w wynajętym lokalu. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za lokal i jego otoczenie oraz inne rzeczy będące w posiadaniu Funduszu Urlopowego VFSK zgodnie  z przyjętym prawem o wypłacie za uszkodzenia i prawie wynajmu.Generalnie w przypadkach, kiedy szkoda została wyrządzona przez wynajmującego lub jego gości zostaje potrącona odpowiednia  kwota z funduszu Orlosfjód.  Opuszczając  lokal wynajmujący powinien zadbać, aby lokal był porządnie wysprzątany.  Jeżeli wynajmowany lokal jest opuszczony w stanie nieodpowiadającym określonym standardom czystości VSFK zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowej opłaty za zły stan opuszczonego lokalu. 
 W przypadku zniszczeń wyposażenia / znaczy własności VSFK , należy się liczyć,  że rachunek za naprawę szkody zostanie wysłany do wynajmującego. Jednakże, wynajmujący ma prawo do wyjaśnienia sprawy pracownikom VSFK zanim dojdzie do decyzji o nałożeniu opłaty. Rachunki za sprzątanie czy szkody będą wysyłane na adres wynajmującego związkowca , a czas uiszczenia opłaty to 15 dni . Jeżeli rachunek nie zostanie opłacony przed upływem tego czasu , zostanie on wysłany do prawnika w celu dalszego postępowania egzekucyjnego z naliczeniem związanych z tym opłat.  Palenie jest zabronione w tym palenie e - papierosów we wszystkich lokalach. 
 

Zwierzęta 

Zabronione jest posiadanie psów, kotów czy innych zwierząt we wszystkich lokalach VSFK o ile pozwolenie nie jest specjalnie wyszczególnione w umowie wynajmu. Zabronione jest też puszczanie psów bez smyczy. Ważne jest, aby związkowcy przestrzegali tych przepisów, zwłaszcza mając na uwadze osoby z uczuleniami na zwierzęta. 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.