Úthlutun og punktakerfið
Allocation and the points system
System zbierania punktów

Svignaskarð 10

Vetrarleiga

Leiga yfir vetrartímann er opin yfir allan veturinn og enginn ákveðinn tímasetning hvenær leigan fer fram. Lágmarks greiðsla fyrir leigu er 2 nætur.

Winter rental

Winter rental is open throughout the winter and there is no specific time for the rental. The minimum payment for the rental is 2 nights.

Wynajem w okresie zimowym

W okresie zimowym domki można rezerwować w dowolnym terminie bez żadnych ograniczeń czasowych. Minimalna opłata za wynajem to koszt za dwie doby.
 

Sumar- og páskaúthlutun

Áður en úthlutun fer fram, er auglýst í staðarblöðum og á vefnum með góðum fyrirvara. Umsóknir fara fram á orlofsvef félagsins en til að skrá sig inn á hann þarf fólk að vera með Íslykil eða rafræn skilríki. Einnig er hægt að fá aðstoð starfsfólks á skrifstofu til þess að sækja um.
Einungis er hægt að leigja vikutíma.
 

Summer and Easter distribution

Before the allocation takes place, it is advertised in local newspapers and on the web well in advance. Applications are made on the Union’s holiday website, but people must have an Íslykil or an electronic ID to log in. You can also get help from the office staff to apply.
You can only rent a weekly time.
 

Wynajem w okresie letnim i w czasie świąt Wielkanocnych

Termin składania podań o przydział domków jest zawsze ogłaszany dużo wcześniej w gazetce związkowej oraz na stronie związków. Podanie należy złożyć na stronie związków pod hasłem orlofsvef jednak strona prosi o zalogowanie się za pomocą Islykil czy “ rafræn skilríki“ (dowodu elektronicznego). W razie problemów można poprosić o pomoc w biurze związku. Uwaga! możliwa jest jedynie rezerwacja tygodniowa.
 

Punktakerfið

Sá sem greiðir félagsgjöld til félagsins fær einn punkt fyrir hvern mánuð sem greitt er. Ekki skiptir máli hvað félagsgjöldin eru há og eða hvort um hlutastarf sé að ræða.
Sérstök punktaskrá er varðveitt í tölvukerfi félagsins, þar sem haldið er saman öllum söfnunarpunktum  hjá öllum greiðendum til félagsins. 
Dvalartímabilum í sumar-og páskaleigu í orlofshúsum VSFK er úthlutað eftir punktakerfi.
 
Þegar dvalarleyfum hefur verið úthlutað, eru punktar dregnir frá punktainnistæðu hvers og eins. Mismunandi er hvað frádráttur er verið mikill, allt eftir hvar úthlutað er og fyrir hvaða tímabil. 
 
Einungis virkir félagsmenn geta sótt um bústaði í sumar -og páskaúthlutun. 
Fyrrum félagsmenn sem hafa hætt störfum vegna aldurs eða örorku geta sótt um bústaði með viku fyrirvara áður en leigan á sér stað.
 

Point-system

Anyone who pays membership fees to the Union receives one point for each month paid. It does not matter how high the membership fees are or whether it is a part-time job.
 
A special points register is kept in the Union’s system. Renting periods in summer and Easter rentals in VSFK vacation houses are allocated according to a points system.
 
When members get houses rented, points are deducted from each individual's points balance. The deduction's size varies, depending on where it is allocated and for which period.
 
Only active members can apply for summer and Easter housing.
Former members who have retired due to age or disability can apply for apartments one week in advance before the rental takes place.

System zbierania punktów.

Osoby, które płacą składki na związek otrzymują 1 pkt za każdą wpłaconą miesięczną składkę. Nie ma znaczenia wysokość składki ani procent zatrudnienia. Punkty wszystkich związkowców są zliczane i przetrzymywane w specjalnym programie komputerowym i używane do przyznawania prawa do pierwszeństwa w rezerwacji w okresie letnim i w czasie świąt Wielkanocnych. Jednocześnie z przyznaniem rezerwacji punkty są odbierane za zrealizowany pobyt . Ilość odejmowanych punktów zależy od miejsca i okresu wynajmu.
Wynajem domków w okresie letnim i świąt Wielkanocnych jest możliwy tylko dla czynnych członków. Byli związkowcy , którzy przestali pracować z powodu wieku czy renty mogą składać podania na tydzień przed planowanym terminem wynajmu. 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.