Dánarbætur

Félagsmenn VSFK eiga rétt á greiðslu dánarbóta við andlát. Upphæð dánarbóta miðað við félagsmann í 100% starf  starfi er 447.800 kr.
Rétthafar dánarbóta eru eftirlifandi maki og börn undir 18 ára aldri.
Gildir frá 1. október 2014. Skilyrði fyrir rétti til dánarbóta er að greitt hafi verið fyrir viðkomandi sjóðfélaga í a.m.k. 6 síðastliðna mánuði samfellt.
Eftir að félagsmaður lætur af störfum vegna aldurs eða örorku og ekki hafa borist félagsgjöld af honum til félagsins og hann ekki hafið störf og greitt til annars félags í millitíðinni, á hann rétt á dánarbótum úr sjúkrasjóði VSFK. Þá er lágmarksstyrkur kr. 223.900,- isk. næstu 24 mánuði en eftir það skerðist hann um 10% á ári næstu 10 árin. Eftir það verður styrkurinn 50,000 isk. hafi starfsslok verið þegar félagsmaður hætti greiðslum til félagsins og ekki hafið störf á ný og greitt til annars félags.

Death benefits

Death benefits are payable for active VSFK members for 447.800,- (are paid proportionally by job percentage). Beneficiaries are spouses and children under 18 years old.
After a member retires due to age or disability and has not paid to another union he is entitled to death benefits from VSFK. Next 24 months the grant is 223.900,- isk. after that, it will be reduced by 10% per year for the next 10 years. After that, it will be 50.000 isk.

Wypłata z tytułu zgonu.

Wysokość wypłaty z tytułu zgonu osoby zatrudnionej 100% wynosi 447.800.-
Osoby upoważnione do wypłaty to małżonek / małżonka oraz dzieci poniżej 18 roku życia. Przepis, który wszedł w życie 1 października 2014. Warunkiem do wypłaty z tytułu zgonu są wpłaty członkowskie uiszczane nieprzerwalnie przez okres sześciu  miesięc.
W przypadku, kiedy członek związku przestaje pracować z powodu wieku lub uszczerbku na zdrowiu i w związku z tym nie opłacał składek oraz nie podjął pracy, gdzie wpłacano by składki do innego związku zachowuje on również prawo do wypłaty zasiłku z funduszu zdrowotnego VSFK. Wtedy najniższa kwota wypłaty wynosi 223.900 przez kolejne 24 miesiące, gdzie po tym okresie zmniejsza się rocznie o 10% przez następne 10 lat. Po tym czasie wypłata wynosi 50.000 w przypadku jeśli członek przestał opłacać składki związkowe i nie podjął innej pracy, gdzie płaciłby członkostwo w innym związku.
 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.