Styrkir

Sjúkrasjóður

Umsóknir um styrki og sjúkradagpeninga þurfa að hafa borist fyrir 23. dag mánaðar til að greiðast út í lok mánaðar.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy wypłacany jest w ostatnim dniu miesiąca pod warunkiem, że podanie o zasiłek i wypłatę chorobowego jest złożone przed 23  dnia bieżącego miesiąca.

 

Sjúkradagpeningar:
Frá og með 1.maí 2018 verður hámark dagpeninga ekki lægra en kr.540.030,- miðað við vísitölu launa 1.2.2018
Sjúkradagpeningar eru 80% af heildarlaunum síðustu 6 mánaða.

Wypłata zasiłku chorobowego

Od 1 maja 2018 wysokość minimalnego zasiłku nie będzie niższa niż 540.030 – w stosunku do kursu korony z dnia 1.2. 2018

Styrkir:
Með umsókn um styrki þarf að fylgja frumrit kvittana og síðasti launaseðill.

Wypłaty zasiłków

Podanie o wypłatę zasiłku powinno być oryginały rachunków i  ostatni kwitek z  wypłaty.

Krabbameinsskoðun:

Krabbameinsleit - grunnskoðun kr.4.400,- eftir 6 mánaða aðild

Krabbameinsleit - ristilsskoðun kr.15.000,- eftir 6 mánaða aðild

Réttindi flytjast frá öðrum sjúkrasjóðum innan ASÍ.

Badanie lekarskie – wykrycie komórek rakowych

Wykrycie komórek rakowych – badania podstawowe 4.400 kr- po 6 miesiącach członkostwa.

Wykrycie komórek rakowych - Badanie okrężnicy  15. 000 kr – po 6 miesiącach członkostwa.

W razie zmiany  miejsca pracy, prawa do zasiłku chorobowego są zachowane i przechodzą niezmienione w obrębie związków zawodowych zrzeszonych w ASI.

 

Heilsuefling og endurhæfing:

Endurgreitt er að hámarki 32.500,- kr. á ári, þó aldrei meira en sem nemur 50% af kostnaði. Réttur stofnast eftir 6 mánaða aðild.
 
Eftirfarandi er styrkhæft:
Líkamsrækt, íþróttir, sund, dans o.fl. heilsueflandi. Stöðin/skólinn/félagið skal vera lögaðili (kennitala og fast heimilisfang) með fasta aðstöðu og skipulagt starf og hafi á að skipa viðurkenndum íþróttakennurum eða leiðbeinendum.
 
Styrkur er veittur vegna endurhæfingar og meðferðar hjá löggiltum sjúkraþjálfara, löggildum sjúkranuddara, heilsunuddara (með menntun frá Fjölbraut í Ármúla), iðjuþjálfa, næringarráðgjafa, osteópata eða kírópraktor.

 

Rehabilitacja: odnowa biologiczna / zajęcia na siłowni

Zwracane jest maksymalnie 50% zapłaconej kwoty jednak nigdy nie więcej niż 32.500. Prawo do zwrotu otrzymuje się po 6 miesiącach członkostwa.

 

 

Styrkur vegna tækjakaupa:

Vegna kaupa á heyrnartækjum 50 % af kvittun að hámarki kr. 30,000.

Vegna kaupa á  gleraugum eða linsum 50% af kvittun að hámarki kr. 30,000.

Allir tækjastyrkir miðast við 36 mánaða tímabil og eftir 6 mánaða aðild.

 

Dopłata za zakupione urządzenia  :

Zwrot za zakupienie aparatu słuchowego – 50 % kwoty, jednak nigdy nie więcej niż  30.000

Zwrot za zakup okularów lub soczewek kontaktowych - – 50 % kwoty, jednak nigdy nie więcej niż  30.000 

Każda z dopłat jest wypłacana raz na 36 miesięcy i po 6 miesiącach członkostwa.

 

 Laseraðgerð:

Styrkur vegna Laser-aðgerðar greiðist 30.000 á hvort auga í eitt skipti. 

Operacje laserem

W przypadku zabiegu laserowego na oczy wypłacane jest jednorazowo  30.000 na każde oko.

 

Hjartavernd:

Greitt er að hámarki vegna áhættumats kr. 15.000,- á ári, eftir 6 mánaða aðild

Badania na choroby serca

Wypłacane jest roocznie 15.000 na badania po 6 miesiącach członkostwa

 

Geð-/sálfræðiaðstoð:

50% af hverjum reikningi að hámarki kr.25.000,- ári.  Réttur stofnast eftir 6 mánaða aðild að sjóðnum.

 

Pomoc psychologa / psychiatry

50 % z każdego rachunku, jednak nigdy nie więcej niż 25.000. Prawo do zasiłku przysługuje po 6 miesiącach członkostwa.

 

Styrkur vegna glasameðferðar/tæknifróvgunar:

kr.50.000,- í eitt skipti eftir 6 mánaða aðild

 

?Áfengis- og vímuefnameðferð:

Greiddir eru sjúkradagpeningar í allt að 1. mánuð skv. gr. 12.1, eða til jafnlengdar meðferðartíma innan mánaðar. Enda sé viðkomandi án launa hjá vinnuveitanda.

Leczenie odwykowe

Wypłacane jest chorobowe maksymalne do 1 miesiąca zgodnie z artykułem 12.1 lub jako zwrot kosztów leczenia trwającego nie dłużej niż 1miesiąca w przypadku gdy osoba nie otrzymuje wypłaty w miejscu zatrudnienia.

Dánarbætur:

Upphæð dánarbóta miðað við félagsmann í starfi er 388.822,- en nánar er hægt að sjá útreikninga dánarbóta með því að smella á þennan tengil (frá 1.október 2016).

http://www.vsfk.is/sjukrasjodur/utreikningur-danarbota

Retthafar danarbota eru eftirlifandi maki og born undir 18 ara aldri.

Gildir frá 1. október 2014. Skilyrði fyrir styrkjum er að greitt hafi verið af viðkomandi sjóðfélaga í a.m.k. 6 síðastliðna mánuði samfellt.

Wypłaty w przypadku śmierci

Wysokość wypłaty w przypadku zgonu osoby zatrudnionej wynosi 388.822 – więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj od ( 1 października 2016)

http://www.vsfk.is/sjukrasjodur/utreikningur-danarbota

Osoby uprawnione do wypłaty zasiłku to małżonek i dzieci do 18 roku życia.

Od 1 października 2014 ustanowione jest, że wypłata w przypadku zgonu należy się jeśli osoba zmarła płaciła składki członkowskie przez ostatnie 6 miesięcy życia.

 

 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.