Styrkir

Félagið veitir styrki vegna ýmissa heilsueflandi og fyrirbyggjandi  þátta til að hvetja félagsmenn til að huga að bættri heilsu. Upplýsingar um þá styrki sem greiddir eru út má sjá hér til hægri.
Umsókn má skila á skrifstofu félagsins eða senda í tölvupósti á netfangið vsfk@vsfk.is
Með umsókn um styrki þarf að fylgja frumrit kvittana og síðasti launaseðill.
Réttur til styrkveitinga myndast eftir 6 mánuði og skila þarf umsóknum fyrir 23. Hvers mánaðar til að fá greitt næstu mánaðarmót á eftir.

VSFK provides grants for various health-promoting and preventive measures to encourage members to consider better health.
Applications for refund can be delivered to the Union‘s office or send by email to vsfk@vsfk.is.
Bring / send the receipt and last salary-slip with the application.
Information about refunds can be found here on the right.
Right for refund after 6 months memership and Refund applications must be received before the 23rd of the month to be paid out at the end of the month.

VSFK przyznaje zapomogi na różne poprawiające  i wzmacniające zdrowie zajęcia w celu zachęcenia swoich członków do dbania o kondycję zdrowotną. Informację o wypłacanych zapomogach można zobaczyć pod zakładką obok po prawej stronie.
Podania można składać w biurze związków lub wysyłając na adres mailowy vsfk@vsfk.is
Do podania trzeba załączyć kopie zapłaconych rachunków i ostatniego druku wypłaty.
Prawo do zasiłku przysługuje po 6 miesiącach , a podania należy składać przez 23 każdego miesiąca, aby otrzymać zwrot z początkiem następnego miesiąca.

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.