Wypłaty zasiłków

Rehabilitacja: odnowa biologiczna / zajęcia na siłowni
Zwracane jest maksymalnie 50% zapłaconej kwoty jednak nigdy nie więcej niż 40.000.
Prawo do zwrotu otrzymuje się po 6 miesiącach członkostwa.

Zwroty na cele zdrowotne

zwracane jest najwyżej 40.000 kr na rok  jednak nigdy więcej niż kwota stanowiąca 50% kosztów.

Zwroty wypłacane są z tytułu:

Siłownia, zajęcia sportowe, basen,taniec i inne zajęcia na poprawę kondycji zdrowotnej. Również za zabiegi uznanych prawem zawodowych rehabilitantów, dietetyka, osteopaty czy kręgarza.

Placówka / szkoła/ związek powinny mieć zarestrowaną działalność / posiadać kennitalę i stałe adres/ z przypisanym miejscem i zorganizowaną działalnością.

Możliwe też jest otrzymanie zapomogi z tytułu leczenia dentystycznego oraz porodu.

Prawo do powyższych zasiłków uzyskuje się po 6 miesiącach członkostwa.

Badanie lekarskie – wykrycie komórek rakowych

Wykrycie komórek rakowych – badania podstawowe 4.400 kr- po 6 miesiącach członkostwa.
Wykrycie komórek rakowych - Badanie okrężnicy  15. 000 kr – po 6 miesiącach członkostwa.
W razie zmiany  miejsca pracy, prawa do zasiłku chorobowego są zachowane i przechodzą niezmienione w obrębie związków zawodowych zrzeszonych w ASI.

Dopłata za zakupione urządzenia

Zwrot za zakupienie aparatu słuchowego – 50 % kwoty, jednak nigdy nie więcej niż  30.000
Zwrot za zakup okularów lub soczewek kontaktowych - – 50 % kwoty, jednak nigdy nie więcej niż  30.000
Każda z dopłat jest wypłacana raz na 36 miesięcy i po 6 miesiącach członkostwa.

Operacje laserem

W przypadku zabiegu laserowego na oczy wypłacane jest jednorazowo  30.000 na każde oko.

Badania na choroby serca

Wypłacane jest roocznie 15.000 na badania po 6 miesiącach członkostwa

Pomoc psychologa / psychiatry

50 % z każdego rachunku, jednak nigdy nie więcej niż 25.000. Prawo do zasiłku przysługuje po 6 miesiącach członkostwa.

Styrkur vegna glasameðferðar/tæknifróvgunar

Zasiłek z tytułu sztucznego zapłodnienia 50000 kr jednorazowo.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest w ostatnim dniu miesiąca pod warunkiem, że podanie o zasiłek i wypłatę chorobowego jest złożone przed 23  dnia bieżącego miesiąca.

 

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.